THÔNG BÁO THAO GIẢNG

Thao giảng lớp lá 2

  • Người dạy: Nguyễn Thị Mộng Tiền – Huỳnh Thị Rang
  • Hai hoạt động : – Tách gộp trong phạm vi 9                              –                                  –  Hoạt động góc
  • Thời gian: 8/4/2017