Trường mầm non Vĩnh Trị là trường hạng 1. Trường có đồng chí Phạm Thị Thu Trang là hiệu trưởng do CT.UBND huyện bổ nhiệm theo QĐ số 3003/QĐ-UB ngày 29/12/2011, 01 phó hiệu trưởng là đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng do CT.UBND huyện bổ nhiệm theo Quyết định số 2296/QĐ-UB ngày 22/10/2012. Theo quy định cơ cấu trường hạng 1, trường mầm non Vĩnh Trị còn thiếu 1 phó hiệu trưởng.

Nhà trường có Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chấm SKK, Hội đồng chấm giáo viên dạy giỏi.

Đầu năm học Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng, trường có 2 tổ: 01 tổ văn phòng, 01 tổ chuyên môn (QĐ thành lập tổ chuyên môn và tổ văn phòng).
Nhà trường có chi bộ độc lập gồm 3 đồng chí do đồng chí hiệu trưởng làm bí thư Hàng năm đều có nghị quyết chi bộ,công đoàn nhà trường có 24 đoàn viên); Đoàn thanh niên có 9 đoàn viên hiện đang sinh hoạt ghép chung với chi đoàn trường trung học Vĩnh Trị .